Xây dựng bài giảng Blearning Xây dựng bài giảng Blearning

Hướng dẫn đăng ký lịch sử dụng phòng Studio

Các Cán bộ & Giảng viên của trường có nhu cầu sử dụng phòng Studio để quay hoặc thu âm bài giảng Blearning xin vui lòng điền đầy đủ các trường thông tin có trong form đăng ký đính kèm dưới đây: 

Link: Đăng ký lịch sử dụng phòng Studio 

Địa chỉ phòng Studio:  Trung tâm Mạng thông tin - Phòng Studio 915 - Tầng 9  Thư viện Tạ Quang Bửu - ĐHBKHN

Cán bộ hỗ trợ sẽ sắp xếp lịch quay phù hợp và thông báo lại với các Cán bộ & Giảng viên sau khi nhận được lịch đăng ký.