Hướng dẫn sử dụng Văn phòng điện tử Hướng dẫn sử dụng Văn phòng điện tử

Hướng dẫn sử dụng Lịch họp trên thiết bị di động

Hướng dẫn Đăng ký sử dụng tài nguyên trên thiết bị di động

Hướng dẫn sử dụng hòm thư nội bộ trên thiết bị di động

Hướng dẫn Công việc cần hỗ trợ trên thiết bị di động

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Văn phòng điện tử trên thiết bị di động

Phần 1 Hướng dẫn cài đặt hệ thống Văn bản điện tử

Để sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử trên máy tính, Mở trang web: vpdt.hust.edu.vn

Để sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử trên thiết bị di động IOS tải phần mềm từ địa chỉ : 


Phần 7 Quản lý tài nguyên

Phần 6 Quản lý lịch họp

Phần 5 Quản lý lịch làm việc

Phần 4 Quản lý thông báo

Phần 2 Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản người dùng

Phần 3 Hộp thư nội bộ