Office 365 Pro Plus Office 365 Pro Plus

Quay lại

HƯỚNG DẪN THÊM CHỮ KÝ VÀO CUỐI THƯ

Bước 1: Nhấn vào Hình bánh răng ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Trong your app settings chọn "Mail"

Bước 3: Chọn mục "Email Signature" ở bên trái màn hình

Bước 4: Tích chọn đính kèm chữ ký vào thư

Bước 5: Soạn thảo nội dung chữ ký

Bước 6: Nhấn phím "Save"