Office 365 Pro Plus Office 365 Pro Plus

Quay lại

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG EMAIL OFFICE 365

 

 

1                     GIỚI THIỆU

1.1          Mục đích

Hướng dẫn truy cập và sử dụng email Office 365.

1.2          Phạm vi áp dụng

Cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

1.3          Định nghĩa

TT

Từ viết tắt

Giải thích

1

IT

Information Technology: công nghệ thông tin

2

..............

 

3

..................

 

4

................

 

5

.................

 

2                     HƯỚNG DẪN TRUY CẬP VÀ SỬ SỤNG EMAIL OFFICE 365

2.1          Hướng dẫn truy cập và sử dụng webmail

Truy cập địa chỉ https://portal.office.com/

Đăng nhập thành công, vào giao diện sử dụng của Office 365

Tại giao diện chính, chọn biểu tượng "Mail" để truy cập webmail.

Giao diện webmail

Soạn email mới từ webmail

Giao diện soạn email mới

Các thao tác khi chọn một thư trong hộp thư đến

 

 

2.2          Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản Office 365

Để thay đổi mật khẩu, tại giao diện webmail chọn biểu tượng Setting | Password.

Nhập các thông tin Password hiện tại, password muốn đổi, click "submit"

2.3          Hướng dẫn lấy lại khi quên mật khẩu.

Khi nhập Username/ password mà hệ thống trả về We don’t recognize… tức là người dùng đã đánh sai Username hoặc password. Nếu không nhớ mật khẩu đăng nhập, vui lòng chọn "Forgot your password".

Nhập các ký tự hiển thị, chọn Next

Tùy thuộc vào phương pháp xác thực qua điện thoại hoặc xác thực qua email đã thực hiện ở bước III.2, người dùng có thể chọn reset password qua email hoặc điện thoại.

Muốn Reset password qua điện thoại, tích chọn "Text my mobile phone", chọn "Text".

Nhập Code được hệ thống gửi về Email, chọn Next

Nhập password mới, chọn Finish

 

 

Chọn "click here" để quay lại trang đăng nhập.

Thực hiện tương tự nếu muốn Reset password xác thực qua email.

 

 

2.4          Hướng dẫn tạo chữ ký trên Outlook

Mở ứng dụng Outlook trên máy tính | Chọn "File" từ giao diện home của Outlook.

Tiếp tục chọn "New" để tạo chữ ký ngắn hơn cho các mail trả lời và lưu lại các thay đổi.

 

 

 

2.5          Hướng dẫn tạo chữ ký email trên webmail

Truy cập https://portal.office.com/

Chọn biểu tượng bánh răng để truy cập vào phần cài đặt "Mail".

Nhập chữ ký sau đó lưu lại.

Chữ ký đã được tự động thêm vào khi soạn mail mới.

 

 

2.6          Hướng dẫn kết nối email Office 365 trên Outlook

Mở My Computer.

 

 

 

Mở lại Outlook và chọn profile Office 365, kết quả truy cập thành công.