Office 365 Pro Plus Office 365 Pro Plus

Quay lại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT TEAMS

1                      GIỚI THIỆU

1.1.    Mục đích

Teams là một ứng dụng của Office 365 cho phép bạn và đồng nghiệp tương tác qua tin nhắn nhanh (chat), chia sẻ file.

1.2.     Phạm vi áp dụng

Tài liệu này áp dụng cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

1.3.    Định nghĩa

 

TT

Từ viết tắt

Giải thích

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

2.             HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1: Tải bộ cài đặt Microsoft Teams

Truy cập địa chỉ https://teams.microsoft.com/download | Chọn bộ cài tương ứng với hệ điều hành và tải về máy tính.

Bước 2:

Mở file tải về và tiến hành cài đặt Microsoft Teams lên máy tính.

Bước 3:

Ứng dụng mở ra, tiến hành đăng nhập.

Giao diện ứng dụng Microsoft Teams.

Bước 4:

Để sử dụng tính năng chat, click vào biểu tượng chat.

Bước 5:

Để sử dụng tính năng nhóm, click vào biểu tượng "Teams".

Bước 6:

Thẻ lịch được đồng bộ cùng lịch cá nhân.

Bước 7:

Thẻ "Files" hiển thị các tài liệu đã chỉnh sửa gần đây.