Office 365 Pro Plus Office 365 Pro Plus

Quay lại

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU HÒM THƯ ĐIỆN TỬ HUST – OFFICE 365

ớc 1: Thoát khỏi hòm thư, bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình, Chọn "Sign out"

 

 

ớc 2: Nhấn chuột vào phần Click here bên cạnh chữ Change password

 

 

ớc 3: Khai báo các thông tin cần thiết.

 

 

Account: Khai báo địa ch email của trường với thông tin đầy đ, ví d example@hust.edu.vn.

Old password: Khai báo mật khẩu hiện tại đang s dụng.

New password: Khai báo mật khẩu mới với lưu ý, mật khẩu mới yêu cầu tối thiểu 08 ký t.

Confirm new password: Nhập mật khẩu mới một lần nữa.