Office 365 Pro Plus Office 365 Pro Plus

Quay lại

HƯỚNG DẪN FORWARD MAIL

Bước 1: Nhấn vào bánh răng ở góc trên bên phải màn hình vào mục Settings

Bước 2: Chọn "Mail" ở góc dưới bên phải màn hình

Bước 3: Chọn Mục "Forwarding"

Bước 4: Tích chọn vào "Start forwarding"

Bước 5: Tích vào "Keep a copy of forwarded messages"

Bước 6: Nhập thông tin email muốn forward

Bước 7: Nhấn "Save"