Office 365 Pro Plus Office 365 Pro Plus

Quay lại

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG OFFICE 365

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG OFFICE 365

 

I.                   Đối với tài khoản đăng nhập có mật khẩu từ 8 ký tự trở lên

 

-          Bước 1: Từ trình duyệt Web gõ đường dẫn: https://login.microsoftonline.com

-          Bước 2: Giao diện đăng nhập sẽ hiện ra, người dùng điền thông tin Email cá nhân đuôi @hust.edu.vn và mật khẩu của email cá nhân đó. Sau đó ấn Đăng nhập

 

-          Sau khi đăng nhập thành công sẽ hiển thị ra giao diện

 

II.                Đối với tài khoản đăng nhập có mật khẩu dưới 8 ký tự

 

-          Bước 1: Chuẩn hóa mật khẩu

Các tài khoản email hiện tại có mật khẩu có số lượng ký tự nhỏ hơn 8, thì mật khẩu mới trên hệ thống Office 365 sẽ là : “Mật khẩu cũ” + “00000”  (thêm 5 ký tự số 0 ở đuôi)

Ví dụ email:   test@hust.edu.vn, mật khẩu hiện tại là: 1234, thì mật khẩu mới sẽ là 123400000

-          Bước 2: Từ trình duyệt Web gõ đường dẫn: https://login.microsoftonline.com

-          Bước 3: Giao diện đăng nhập sẽ hiện ra, người dùng điền thông tin Email cá nhân đuôi @hust.edu.vn và mật khẩu mới theo chuẩn của email cá nhân đó. Sau đó ấn Đăng nhập

 

-          Sau khi đăng nhập thành công sẽ hiển thị ra giao diện