Hướng dẫn khắc phục sự cố mạng Hướng dẫn khắc phục sự cố mạng

Hướng dẫn tự cài đặt WIFI LINKSYS do đơn vị trang bị

Trung tâm Mạng Thông tin hướng dẫn các đơn vị cài đặt  WIFI LINKSYS  tự trang bị theo những bước sau:  Bước 1 : Vui lòng dùng dây Link cung cấp mạng từ bên ngoài hay...

Hướng dẫn tự cài đặt WIFI TP-LINK do đơn vị trang bị

Trung tâm Mạng Thông tin hướng dẫn các đơn vị cài đặt   WIFI TP-LINK  tự trang bị theo những bước sau: Bước 1 : Vui lòng dùng dây Link cung cấp mạng từ bên ngoài hay Switch...

Khắc phục sự cố mạng khi máy tính nhiễm Virus

Khi Thầy/cô đã được Trung tâm Mạng Thông tin hỗ trợ và thông báo lý do không kết nối được Internet là vì bị   Disable cổng Switch . Nguyên nhân phần lớn là do máy tính cá nhân đã bị nhiễm...

Khắc phục sự cố mạng khi có biểu tượng X đỏ

Khi Thầy/cô mở máy tính lên và thấy biểu tượng mạng 02 màn hình ở góc phải phía dưới gần phần xem ngày giờ có dấu X đỏ. Thì do những nguyên nhân sau:  1. Cạc mạng bị Disable...

Khắc phục sự cố mạng khi có biểu tượng Tam giác vàng

Khi Thầy/cô sử dụng máy tính và thấy biểu tượng 02 màn hình góc phải dưới cạnh phần xem ngày giờ có dấu " Tam giác vàng với dấu chấm than ở giữa " và không thể kết nối Internet. Thầy/cô...