Quay lại

VINAREN - Mạng viễn thông Quốc tế Á - Âu hỗ trợ nghiên cứu và đào tạo ở Việt Nam

VINAREN – MẠNG VIỄN THÔNG QUỐC TẾ Á – ÂU HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO

Ở VIỆT NAM

Việt Nam đã bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế và bắt nhịp các xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá. Khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo của nước nhà cũng trên con đường hội nhập quốc tế với không ít thời cơ và thách thức. Việc xây dựng, phát triển và khai thác VinaREN, một trong những yếu tố hàng đầu của hạ tầng cơ sở hiện đại cho nghiên cứu và đào tạo của một quốc gia, là một việc khó nhưng chúng ta đã nỗ lực hoàn thành. VinaREN đã kết nối 50 viện, trường, cơ sở nghiên cứu và đào tạo hàng đầu trong nước với nhau bằng một mạng hiện đại, tốc độ và hiệu năng cao.

Thông qua TEIN2, VinaREN kết nối nghiên cứu và đào tạo nước ta với cộng đồng nghiên cứu và đào tạo của các nước châu Á-Thái Bình dương, châu Âu, Bắc Mỹ và toàn cầu. Việt Nam đã xuất hiện trên bản đồ thế giới các mạng nghiên cứu và đào tạo. Chúng ta có đủ điều kiện sẵn sàng tham gia các dự án hợp tác trong nước và quốc tế trên cơ sở mạng thông tin hiện đại, hiệu ứng cao, tốc độ lớn, tạo điều kiện tối đa để giới nghiên cứu và đào tạo nước ta tham gia và tiến hành các chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo ở quy mô quốc gia, khu vực và quốc tế, góp phần thu hẹp  khoảng cách số giữa các vùng miền, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong nước và với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Có thể tin tưởng rằng với sự ủng hộ, hợp tác và tham gia tích cực của các Bộ, ngành và các địa phương hữu quan, các đơn vị nghiên cứu và đào tạo trong cả nước, VinaREN sẽ được triển khai, phát triển và khai thác một cách mạnh mẽ, rộng rãi,  mang lại hiệu quả thiết thực cho đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay của nước ta.

Với việc đưa VinaREN vào khai thác trên quy quốc gia và toàn cầu, giới nghiên cứu và đào tạo nước ta chắc chắn sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường sự gắn kết, hợp tác giữa nghiên cứu và đào taọ với sản xuất, kinh doanh, góp phần khẳng định vai trò quốc sách hàng đầu của khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

VinaREN thực sự là môi trường và công cụ kết nối, hợp tác cùng phát triển trong thời kỳ hội nhập.

Một số dịch vụ mạng, hội nghị trực tuyến, tạp chí trực tuyến:

1/ http://search.ebscohost.com
Ebsco là cơ sở dữ liệu toàn văn bao gồm 17 CSDL thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ, Kinh tế, Máy tính, Y, Dược, Khoa học xã hội... Với 17.000 đầu tên tạp trí, bản tin, báo...

2/ www3.interscience.wiley.com
Blackwell là cơ sở dữ liệu toàn văn với 805 đầu tên tạp chí thuộc các lĩnh vực Khoa học Công nghệ, kinh tế, khoa học xã hội, sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, y học... Do nhà bản Blackwell xuất bản.

3/ http://arxiv.org
Tài liệu điện tử thuộc các lĩnh vực: Lý, máy tính, Khoa học phi tuyến

4/ http://www.emis.de
Tài liệu điện tử thuộc các lĩnh vực: Toán học, văn học.

5/ http://highwire.stanford.edu
Một cơ sở dữ liệu tạp chí miễn phí (có hạn chế) của trường Đại học Stanford.

6/ http://onlinebooks.library.upenn.edu
Free Ebook về các lĩnh vực: Tâm lý, lịch sử, địa lý, KHXH, chính trị, luật, giáo dục, âm nhạc, nghệ thuật, ngôn ngữ, văn học, KHKT, y tế, nông nghiệp, quân sự, hải quân…

7/ http://ocw.mit.edu
Free Ebook về các lĩnh vực: Vũ trụ học, nhân chủng học, kiến trúc, sinh học, hoá học, môi trường, khoa học trái đất, kinh tế, văn học, y tế, toán học, vật lý, chính trị.

8/ www.ntis.gov
Cơ sở dữ liệu Báo kỹ thuật Quốc gia của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Nguồn: Netnam


Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện