Quay lại

Hướng dẫn tự cài đặt WIFI TP-LINK do đơn vị trang bị

Trung tâm Mạng Thông tin hướng dẫn các đơn vị cài đặt  WIFI TP-LINK tự trang bị theo những bước sau:

Bước 1: Vui lòng dùng dây Link cung cấp mạng từ bên ngoài hay Switch vào cổng  WAN có màu XANH của Wifi, không được cắm vào cổng LAN vì khi đó Wifi của đơn vị sẽ cấp địa chỉ IP xung đột với địa chỉ IP của trường làm mất kết nối Internet.

Bước 2: Cắm thêm một dây mạng vào máy tính và cổng  LAN của Wifi. Đợi một lúc để máy tính nhận địa chỉ. 

Bước 3: Vào trình duyệt web (Khuyến cáo sử dụng Chrome, Firefox) đánh địa chỉ IP và đăng nhập vào giao diện quản lý Wifi. Tất cả có ngay đằng sau con Wifi.

Bước 4: Click Network -> WAN để thiết lập IP cung cấp địa chỉ:
             - WAN Connection Type chọn Dynamic IP và đợi Wifi tự nhận địa chỉ.
             - Primary DNS, Secondary DNS nhập 202.191.57.194 và 8.8.8.8
             - Save và Click vào Reboot lại Wifi nếu có yêu cầu

Bước 5: Click Wireless -> Wireless Settings để mở trang thiết lập mạng không dây
             - Nhập tên Wifi SSID
             - Tích chọn Enable SSID Broadcast
             - Tích chọn Enable Wireless Security
             - Chọn WPA-PSK/WPA2-PSK hoặc Automatic
             - Nhập Password
             - Save và Click vào Reboot lại Wifi nếu có yêu cầu

Tắt trình duyệt cấu hình Wifi và rút dây mạng ra khỏi máy tính và kiểm tra kết nối Wifi.


Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện