Hệ thống mạng Hệ thống mạng

Quay lại

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỌC ĐỊA CHỈ MAC VÀ IP TRÊN THIẾT BỊ

Hướng dẫn này được áp dụng đối với các máy PC, Server chạy hệ điều hành Window sử dụng các dịch vụ đặc thù cần truy cập tài nguyên, Internet hoặc các trường hợp đặc biệt mà không cần phải xác thực qua trang giao diện

  • Bước 1: Click chuột vào biểu tượng mạng, click chuột phải vào mục “ Open Network and Sharing Center”

  • Bước 2: Vào mục “ Change adapter settings”

  • Bước 3: Click vào card mạng LAN và vào mục “ Detail” để đọc thông tin địa chỉ

  • Bước 4: Liện hệ với trung tâm mạng để cấp thông tin địa chỉ IP, địa chỉ MAC  để bộ phận quản trị hệ thống bỏ luật xác thực cho thiết bị này