Văn phòng điện tử Văn phòng điện tử

Quay lại

Hướng dẫn sử dụng VPĐTBK - Tài nguyên

 1. TỔNG QUAN:
 1. Mục đích tài liệu:
 • Khi cần đăng ký sử dụng tài nguyên, hoặc cần duyệt, xử lý việc đăng ký sử dụng tài nguyên.
 1. Đối tượng sử dụng:
 • Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền sử dụng chức năng này.
 1. Quy trình
 • Đăng ký sử dụng tài nguyên:

Nhu cầu sử dụng à Đăng ký à Phê duyệt à Kết thúc

 

 

 

 1. NỘI DUNG:
 1. Xem danh sách đăng ký sử dụng tài nguyên
 • Từ trang chủ, nhấp vào mục “VP Điện tử” à “Đăng ký tài nguyên” theo thứ tự 1, 2 như hình bên dưới:

Hình : Cách vào danh sách đăng ký tài nguyên

 • Tìm kiếm và xem các thông tin đăng ký tài nguyên

Hình : Tìm kiếm và xem các thông tin đăng ký tài nguyên

[1]  Nhập từ khóa tìm kiếm thông tin

[2]  Chọn trạng thái duyệt để lọc tìm kiếm

[3]  Chọn chức năng tìm nâng cao để lọc tìm kiếm theo các tiêu chí cụ thể: loại đăng ký, nhóm tài nguyên, tài nguyên, thời gian đăng ký từ ngày, đến ngày.

[4]  Nhấp vào danh sách hiển thị bên dưới để xem chi tiết thông tin đăng ký

 1. Đăng ký tài nguyên
 • Tại màn hình danh sách đăng ký sử dụng tài nguyên, nhấp nút    để đăng ký thông tin mới, nhấp chọn loại đăng ký sử dụng tài nguyên muốn đăng ký trên màn hình:

Hình : Màn hình chọn loại đăng ký sử dụng tài nguyên

 • Sau khi chọn loại đăng ký sử dụng tài nguyên, màn hình đăng ký tương ứng sẽ hiển thị:

Hình : Màn hình đăng ký của một loại đăng ký sử dụng tài nguyên

Tiến hành nhập các thông tin đăng ký:

[1]   Nhập tên đăng ký sử dụng tài nguyên

[2]   Ngày đăng ký: là thời điểm lúc đăng ký

[3]   Chọn mục đích sử dụng tài nguyên

[4]   Chọn thời điểm bắt đầu sử dụng

[5]   Chọn thời điểm kết thúc việc sử dụng

[6]   Chọn nhóm của tài nguyên muốn đăng ký

[7]   Chọn tài nguyên muốn đăng ký sử dụng

[8]   Mô tả thêm nội dung đăng ký

[9]   Nhập tên hoặc mã nhân viên sử dụng tài nguyên

[10] Chọn người duyệt thông tin đăng ký sử dụng tài nguyên

[11] Chọn thêm file đính kèm (nếu muốn)

 • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấp nút    để hoàn tất.
 1. Chỉnh sửa thông tin đăng ký tài nguyên

Với các thông tin đăng ký chưa được duyệt, có thể tiến hành chỉnh sửa lại thông tin đã đăng ký.

 • Tại màn hình danh sách thông tin đăng ký sử dụng tài nguyên, nhấp nút sửa    tại cột “Xử lý” tương ứng với thông tin muốn chỉnh sửa.
 • Tiến hành chỉnh sửa các thông tin, sau đó nhấp các nút tương ứng như sau:

   Cập nhật các thông tin cơ bản

   Cập nhật nhân viên sử dụng

  Cập nhật mức duyệt

 1. Xóa thông tin đăng ký sử dụng tài nguyên

Với các thông tin đăng ký chưa được duyệt, có thể xóa thông tin đã đăng ký.

 • Nhấp nút xóa    tại cột “Xử lý” tương ứng với thông tin cần xóa
 • Nhấp tiếp nút    để xác nhận việc xóa, hoặc nhấp nút    để hủy.
 1. Xử lý thông tin đăng ký sử dụng tài nguyên

Để duyệt các thông tin đăng ký sử dụng tài nguyên, yêu cầu người dùng phải có quyền duyệt các thông tin này, và thực hiện theo các bước sau:

 • Tại màn hình danh sách đăng ký sử dụng tài nguyên, nhấp vào thông tin đang ở trạng thái “Chưa duyệt” để thực hiện việc duyệt thông tin.
 • Tại phần “Mức duyệt”, màn hình hiển thị như sau:

Hình : Màn hình duyệt thông tin đăng ký sử dụng tài nguyên

Tiến hành chọn mức duyệt “Đang xử lý”, “Đồng ý” hoặc “Từ chối” thông tin yêu cầu. Hoặc nhấp nút   để xóa thông tin đăng ký.

 • Ngoài ra, trong quá trình xử lý, người dùng có thể bình luận thêm thông tin ở phần bình luận, và nhấp nút   để gửi bình luận.