Văn phòng điện tử Văn phòng điện tử

Hướng dẫn sử dụng VPĐTBK - Văn bản điện tử

TỔNG QUAN: Mục đích tài liệu: Hướng dẫn người dùng sử dụng chức năng Quản lý văn bản bao gồm: Văn bản đi và văn bản đến. Đối tượng sử dụng : ...

Hướng dẫn sử dụng VPĐTBK - Tài nguyên

TỔNG QUAN: Mục đích tài liệu: Khi cần đăng ký sử dụng tài nguyên, hoặc cần duyệt, xử lý việc đăng ký sử dụng tài nguyên. Đối tượng sử dụng : ...

Hướng dẫn sử dụng VPĐTBK - Lịch công tác

TỔNG QUAN: Mục đích tài liệu: Xem lịch công tác Đăng ký lịch công tác Duyệt lịch công tác Đối tượng sử dụng : Người dùng...