Hệ thống mạng Hệ thống mạng

Back

HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐỊA CHỈ MAC TRÊN THIẾT BỊ PHÁT WIFI

Hiện nay có  một số loại thiết bị phát wifi phổ biến như TP-Link, Dlink, Tenda, Linksys …

Địa chỉ MAC của các thiết bị phát wifi được nhà sản xuất ghi thông tin ở mặt dưới của thiết bị.

Cách nhận diện địa chỉ MAC:  Địa chỉ MAC là một bộ gồm 12 kí tự ( Hoặc môt bộ 6 cặp kí tự các nhau bởi dấu “ : ” )

 

Hình 1: Vị trí của địa chỉ MAC ở mặt dưới của thiết bị

 

Một số hình ảnh các thiết bị phát wifi phổ biến

  • Thiết bị TP Link

Hình 2: Mặt trước của thiết bị phát wifi TP-Link

 

Hình 3: Mặt sau của thiết bị phát wifi TP link có Địa chỉ MAC

 

  • Một số loại thiết bị Linksys

Hình 4: Mặt trước của thiết bị phát wifi Linksys WRT54GS

 

Hình 5: Mặt sau của thiết bị phát wifi Linksys WRT54GS có Địa chỉ MAC

 

Hình 6: Mặt trước của thiết bị phát wifi Linksys EA7500

 

Hình 7: Mặt sau của thiết bị phát wifi Linksys EA7500 có địa chỉ MAC