Văn phòng điện tử Văn phòng điện tử

Hướng dẫn sử dụng VPĐTBK - Lịch công tác

 1. TỔNG QUAN:
 1. Mục đích tài liệu:
 • Xem lịch công tác
 • Đăng ký lịch công tác
 • Duyệt lịch công tác
 1. Đối tượng sử dụng:
 • Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền sử dụng chức năng này.
 1. Quy trình
 • Đăng ký lịch công tác:

Nhu cầu sử dụng à Đăng ký à Phê duyệt à Kết thúc

 

 

 

 1. NỘI DUNG:
 1. Xem Lịch công tác trường trong tuần
 • Từ trang chủ, nhấp vào mục “VP Điện tử” à “Lịch công tác” theo thứ tự 1, 2 như hình bên dưới:

Hình : Cách vào danh sách Lịch công tác

 • Xem lịch công tác trường:

Hình : Xem Lịch công tác trường

 1. Đăng ký Lịch công tác
 • Tại màn hình Lịch công tác tuần, để thêm mới lịch công tác, nhấn vào ngày muốn thêm à Màn hình thêm mới lịch công tác sẽ hiển thị:

Hình : Màn hình thêm mới Lịch công tác

Tiến hành nhập các thông tin đăng ký:

[1]   Chọn ngày công tác

[2]   Nhập thời gian

[3]   Nhập nội dung của lịch công tác

[4]   Nhập thành phần tham dự hoặc chọn cá nhân/đơn vị tham dự. Lưu ý: Mỗi khi chọn hoặc nhập 1 cá nhân/đơn vị phải nhấn nút Enter

[5]   Nhập đơn vị chuẩn bị hoặc chọn cá nhân/đơn vị chuẩn bị. Lưu ý: Mỗi khi chọn hoặc nhập 1 cá nhân/đơn vị phải nhấn nút Enter

 • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấp nút    để hoàn tất.
 1. Chỉnh sửa thông tin đăng ký tài nguyên

Với các thông tin đăng ký chưa được duyệt, có thể tiến hành chỉnh sửa lại thông tin đã đăng ký.

 • Tại màn hình Đăng ký lịch công tác, nhấp nút sửa    để chỉnh sửa thông tin

 • Tiến hành chỉnh sửa các thông tin, sau đó nhấn nút  

 1. Duyệt Lịch công tác

Để duyệt lịch công tác thực hiện lần lượt các bước sau:

B1: Nhấn vào tab “Duyệt lịch công tác”

B2: Tích chọn lịch công tác cần duyệt

B3: Chọn  hoặc . Với những lịch công tác được duyệt sẽ hiển thị dấu  và mọi người đều có thể nhìn thấy lịch công tác đó , từ chối sẽ hiển thị  và lịch đó sẽ không hiển thị lên lịch công tác của trường.


Trợ giúp cán bộ Trợ giúp cán bộ