SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BKNIC SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BKNIC

Giám đốc: ThS. Lê Huy Cường: Phụ trách chung và các mảng công tác tổ chức - cán bộ, tài chính, quy hoạch phát triển, cải cách hành chính, công tác đoàn thể, nhóm Core và Văn phòng.
- Email: cuong.lehuy@hust.edu.vn
- Số điện thoại: 04-38683186
Phó GĐ: TS. Trần Hoàng Hải:
Phụ trách Bộ phận Phần mềm - E-learning.
- Email: hai.tranhoang@hust.edu.vn
- Số điện thoại: 04-38683188

Phó GĐ: ThS. Nguyễn Mạnh Cường: 
Phhụ trách bộ phận Mạng - Truyền dẫn.
- Email: cuong.nguyenmanh@hust.edu.vn
- Số điện thoại : 04-38681426


1/ Bộ phận Mạng - Truyền dẫn: Quản lý đường truyền và trang thiết bị. Quản trị các thiết bị mạng đặt tại các tòa nhà, quản lý hệ thống mạng trung tâm của trường, Thư viện điện tử. Quản lý kho. Tổng hợp báo cáo định kỳ về hệ thống hạ tầng mạng.
- Phụ trách: ThS. Phan Đức Chình
- Email: chinh.phanduc@hust.edu.vn
- Số điện thoại: (84)-04-3868.1426


2/ Bộ phận Phần mềm - E-learning: Xây dựng, quản lý các website của các đơn vị và website của -trường và các phần mềm trong các dự án. Quản trị hệ thống máy chủ, hệ thống công báo, hệ thống E-Office. Quản lý vận hành hệ thống đào tạo trực tuyến của trường (LMS). Phối hợp với các Khoa - Viện - Phòng ban xây dựng các khóa học điện tử.
- Phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Thu Giang
- Email: giang.nguyenthithu@hust.edu.vn
- Số điện thoại: (84)-04-3868.3188


3/ Văn phòng: Các công tác về văn phòng, lễ tân, quản lý phòng ốc, vật tư, tài chính kế toán, tham gia xây dựng và triển khai các dự án. Quản lý tài khoản Office 365.
- Phụ trách: ThS. Phùng Thị Thu Thủy
- Email: thuy.phungthithu@hust.edu.vn
- Số điện thoại: (84)-04-3868.2203 Fax: (84)-04-3868.1643


4/ Các tổ chức Đoàn thể:
- Chi bộ Đảng: ThS. Lê Huy Cường - Bí thư
- Tổ Công đoàn: ThS. Trần Việt Anh – Tổ trưởng