Hướng dẫn đăng ký tên miền

Bước 1: Đơn vị tải về và khai đầy đủ vào Bản đăng ký và sử dụng tên miền

Bước 2: Sau khi hoàn thành gửi một bản có đủ chữ ký (của lãnh đạo đơn vị) và dấu về Văn phòng Trung tâm Mạng Thông tin (Phòng 922 - Thư viện Tạ Quang Bửu; Điện thoại: 04-38682203)

Bước 3: Trung tâm Mạng Thông tin sẽ trả lời kết quả (qua điện thoại, Email) trong vòng tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản khai.


Hướng dẫn đăng ký sử dụng Host tại Trung tâm Mạng Thông tin

Hiện nay Trung tâm Mạng Thông tin thay mặt nhà trường cung cấp dịch vụ hosting website cho các đơn vị có yêu cầu.

Đơn vị nào có nhu cầu có thể liên hệ với Trung tâm Mạng Thông tin theo quy trình sau:

Bước 1: Download tại đây mẫu đơn đăng ký hosting

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin, lấy xác nhận của đơn vị

Bước 3: Gửi lên Văn phòng - Trung tâm Mạng Thông tin: Phòng 922 - Thư viện Tạ Quang Bửu

Bước 4: Xem chi tiết Quy trình đăng ký sử dụng Host trường