Hướng dẫn đăng ký Hosting, tên miền HUST Hướng dẫn đăng ký Hosting, tên miền HUST

Hướng dẫn đăng ký sử dụng Tên miền, Hosting tại Trung tâm Mạng Thông tin

Hiện nay Trung tâm Mạng Thông tin thay mặt nhà trường cung cấp dịch vụ tên miền, hosting website cho các đơn vị có yêu cầu.

Đơn vị nào có nhu cầu có thể liên hệ với Trung tâm Mạng Thông tin theo quy trình sau:

Bước 1: Download tại đây mẫu đơn đăng ký tên miền, hosting

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin, lấy xác nhận của đơn vị

Bước 3: Gửi lên Văn phòng - Trung tâm Mạng Thông tin: Phòng 922 - Thư viện Tạ Quang Bửu

Bước 4: Xem chi tiết Quy trình đăng ký sử dụng Host trường