E-learning

Do nhận thấy được sự cần thiết trong việc tăng cường hội nhập quốc tế trong các nước thành viên ASEAN cũng như thúc đẩy các nước thành viên đóng vai trò tích cực hơn trong việc tăng cường xã hội tri thức và hòa nhập tri thức ; Tại hội nghị thưởng đỉnh ASEAN – Hàn Quốc lần thứ 12 (năm 2009), các nhà lãnh đạo các nước ASEAN đã thỏa thuận thành lập môi trường ĐH trên mạng, kết nối các nước thành viên trong khối.

Mục tiêu của dự án tập trung vào:

  • Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Cambodia, Lào, Myanmar, Việt Nam và Hàn Quốc
  • Tăng cường việc nâng cao giáo dục tại các nước thành viên
  • Thiết lập và vận hành một trường đại học ảo chung trong ASEAN (mạng lưới các trường đại học ảo)
  • Thu hẹp khoảng cách giáo dục và thông tin giữa các quốc gia thành viên trong ASEAN
  • Góp phần hình thành các “đối tác chiến lược” giữa các quốc gia thành viên ASEAN với Hàn Quốc

- Giai đoạn 1 của Dự án 9-2010 đến 9-2012: Xây dựng thí điểm tại một số nước.

Lựa chọn 4 trường ĐH/ 4 nước (CLMV) và chuyển giao công nghệ e-Learning của Hàn Quốc cho:

  • Cambodia (ITC),
  • Lào (NUOL),
  • Myanmar (UT),
  • Việt Nam (HUST)

- Giai đoạn 2 của Dự án 9-2012 đến 9-2014: Thành lập các Trung tâm E-learning  tại 4 nước CLMV.

- Giai đoạn 3 của Dự án từ tháng 1 năm 2015 trở đi: Mạng lưới các trường ĐH ảo.

Trong năm học 2016, Đơn vị tập trung vào xây dựng và đẩy mạnh triển khai đề án E-learing và hệ thống phần mềm hỗ trợ dạy & học, tận dụng triệt để thế mạnh của CNTT trong dạy & học nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo; tiết kiệm sử dụng phòng học và thời gian lên lớp của cán bộ cũng như sinh viên.