Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ

1/ Các hệ thống, phần mềm hỗ trợ Khoa/viện, Trung tâm/phòng ban

Để cải tiến các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO theo hướng đơn giản hóa, khoa học & đi vào thực chất; Bộ phận Phần mềm - E learning đã phát triển, xây dựng & vận hành các hệ thống, phần mềm cho Trung tâm & cho các đơn vị trong trường để tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

- Phần mềm Sơ tuyển tuyển sinh đại học

- Phần mềm Xét tuyển tuyển sinh đại học

- Phần mềm Quản lý sinh viên - SV Card

- Phần mềm Quản lý thiết bị

- Hệ thống Công báo

- Hệ thống Cân bằng tải

- Hệ thống Chống tấn công - IDS

2/ Dịch vụ Website trường và dịch vụ cấp tên miền, địa chỉ IP cho Website và các dịch vụ của các khoa viện, trung tâm, bộ môn

Hiện nay, Bộ phận Phần mềm - Elearning được giao quản lý về mặt kỹ thuật trang web của trường tại địa chỉ (http://www.hust.edu.vn). Ngoài ra, Phòng còn được giao quản lý và cấp phát tài nguyên mạng (địa chỉ IP, tên miền dưới hust.edu.vn) cho các Khoa/viện, Trung tâm/phòng ban có nhu cầu xây dựng trang web riêng.

3/ Dịch vụ thư điện tử

a. Thư điện tử cho cán bộ

Với hơn 2.000 hòm thư điện tử cung cấp cho từng cán bộ đã đóng góp không nhỏ cho công việc và công tác quản lý hành chính của nhà trường. Cán bộ của trường có thể truy cập và sử dụng hòm thư ở bất kỳ đâu có kết nối mạng internet dưới nhiều hình thức truy cập khác nhau thông qua truy cập bảo mật SSL tại địa chỉ website (https://mail.hust.edu.vn) hoặc các phần mềm email client khác như Outlook Express, ThunderBird...

Dịch vụ thư điện tử trong toàn trường được lọc virus và lọc thư rác khá tốt, kết hợp với các hệ thống chống tấn công IDS hỗ trợ tốt cho người dùng, giảm đáng kể việc gây phiền phức cho người sử dụng.

b. Thư điện tử cho sinh viên

Từ năm học 2007-2008, Trường ĐHBKHN đã chủ trương cho triển khai cấp địa chỉ hòm thư cho tất cả các sinh viên từ Khóa 52 của trường (http://mail.student.hust.edu.vn) để tăng cường công tác quản lý đào tạo, và giao dịch, liên hệ của sinh viên. Theo lộ trình, ĐHBKHN sẽ cung cấp tài khoản truy cập hòm thư cho tất cả sinh viên chính qui của các khóa khi bắt đầu tham gia nhập học.

4/ Hệ thống e-Office

Trong công tác cải cách hành chính, Trường đã triển khai hệ thống Quản lý văn bản điện tử trên phần mềm e-Office cho toàn trường, từ năm học 2014, Phòng Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ tiếp nhận việc quản lý hệ thống e-Office (về mặt kỹ thuật); đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất. 

Hướng dẫn sử dụng

Bản cài đặt

5/ Hệ thống Antivirus BKAV

Trong thời gian vừa qua, mạng BKNET đã xuất hiện rất nhiều virus gây gián đoạn dịch vụ và phiền phức đối với người dùng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của trường. Để giải quyết triệt để tình trạng này, Trung tâm Mạng thông tin (BKNIC) đã kết hợp với Trung tâm An ninh Mạng (BKIS) triển khai giải pháp phòng chống virus cho mạng nội bộ, BKAV Enterprise.

Hướng dẫn sử dụng

Bản cài HĐH 32bit

Bản cài HĐH 64bit