1/ Các hệ thống, phần mềm hỗ trợ Khoa/viện, Trung tâm/phòng ban Để cải tiến các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO theo hướng đơn giản hóa, khoa học & đi vào thực...

Do nhận thấy được sự cần thiết trong việc tăng cường hội nhập quốc tế trong các nước thành viên ASEAN cũng như thúc đẩy các nước thành viên đóng vai trò tích cực hơn trong việc tăng cường xã...

Hệ thống mạng máy tính trường ĐHBK HN được xây dựng vào   cuối   năm 1997  với hạ tầng mạng ban đầu do hãng NTT (Nhật Bản) tài trợ, sử dụng công nghệ mạng ATM tốc độ 155Mbps...