SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BKNIC SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BKNIC

Giám đốc: ThS. Lê Huy Cường (04-38683186/ cuong.lehuy@hust.edu.vn): Phụ trách chung và các mảng công tác tổ chức - cán bộ, tài chính, quy hoạch phát triển, cải cách hành chính, công tác đoàn thể, phụ trách phòng Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ và Văn phòng.

Phó GĐ: TS. Trần Hoàng Hải (04-38683188/ hai.tranhoang@hust.edu.vn): Phụ trách phòng E-learning.

Phó GĐ: ThS. Nguyễn Mạnh Cường (04-38681426/ cuong.nguyenmanh@hust.edu.vn): Phụ trách phòng Mạng & Truyền dẫn.

1/ Phòng Mạng & Truyền dẫn: Quản lý đường truyền và trang thiết bị. Quản trị các thiết bị mạng đặt tại các tòa nhà, quản lý hệ thống mạng trung tâm của trường, Thư viện điện tử. Quản lý kho. Tổng hợp báo cáo định kỳ về hệ thống hạ tầng mạng.

- Phụ trách: ThS. Phan Đức Chình

- Email: chinh.phanduc@hust.edu.vn

- Số điện thoại: (84)-04-3868.1426

2/ Phòng Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ: Xây dựng, quản lý các website của các đơn vị và website của trường và các phần mềm trong các dự án. Quản trị hệ thống máy chủ, hệ thống công báo, hệ thống E-Office.

- Phụ trách: TS. Nguyễn Thị Thanh Tú

- Email: tu.nguyenthithanh@hust.edu.vn

- Số điện thoại: (84)-04-3868.4867

3/ Phòng E-learning: Quản lý vận hành hệ thống đào tạo trực tuyến của trường (LMS). Phối hợp với các Khoa - Viện - Phòng ban xây dựng các khóa học điện tử.

- Phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Thu Giang

- Email: giang.nguyenthithu@hust.edu.vn

- Số điện thoại: (84)-04-3868.3188

4/ Văn phòng: Các công tác về văn phòng, lễ tân, quản lý phòng ốc, vật tư, tài chính kế toán, tham gia xây dựng và triển khai các dự án, phụ trách quản lý thẻ cán bộ, in ấn thẻ từ. Quản lý hệ thống email cán bộ, sinh viên.

- Phụ trách: ThS. Phùng Thị Thu Thủy

- Email: thuy.phungthithu@hust.edu.vn

- Số điện thoại: (84)-04-3868.2203 Fax: (84)-04-3868.1643

5/ Các tổ chức Đoàn thể:

- Chi bộ Đảng: ThS. Lê Huy Cường - Bí thư

- Tổ Công đoàn: ThS. Trần Việt Anh – Tổ trưởng