Cán bộ Trung tâm Cán bộ Trung tâm

Hiện nay, bộ phận phụ trách Mạng thông tin của Trường ĐHBKHN với lực lượng cán bộ gồm: 20 cán bộ trong đó 02 Tiến sỹ, 04 NCS Tiến sỹ, 10 Thạc sỹ, 04 Kỹ sư với chuyên môn CNTT và ĐTVT được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Cụ thể:

TT

Họ tên

Chức vụ

Bộ phận

Email

1

ThS. Lê Huy Cường

Giám đốc

Phụ trách phòng Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ

cuong.lehuy

2

TS. Trần Hoàng Hải

Phó Giám đốc

Phụ trách phòng Elearning

hai.tranhoang

3

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Phó Giám đốc

Phụ trách phòng Mạng & Truyền dẫn

cuong.nguyenmanh

4

ThS. Phùng Thị Thu Thủy

Trưởng VP

Văn phòng

thuy.phungthithu

5

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

Cán bộ

Văn phòng

hoa.nguyenthithanh 

6

ThS. Phan Đức Chình

Trưởng phòng Mạng & TD

Mạng & Truyền dẫn

chinh.phanduc

7

Đặng Đức Duy

Cán bộ

Mạng & Truyền dẫn

duy.dangduc

8

ThS. Giần Quốc Hưng

Cán bộ

Mạng & Truyền dẫn

hung.gianquoc

9

ThS. Trần Việt Anh

Cán bộ

Mạng & Truyền dẫn

anh.tranviet

10

TS. Nguyễn Thị Thanh Tú

Trưởng phòng PM, HT & DV

Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ

tu.nguyenthithanh

11

ThS. Đoàn Thanh Xuân

Cán bộ

Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ

xuan.doanthanh

12

ThS. Vũ Đình Minh

Cán bộ

Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ

minh.vudinh

13

Nguyễn Thanh Tùng

Cán bộ

Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ

tung.nguyenthanh1

14

ThS. Nguyễn Thị Thu Giang

Trưởng phòng Elearning

Elearning

giang.nguyenthithu

15

ThS. Nguyễn Kim Anh

Cán bộ

Elearning

anh.nguyenkim

16

Lê Thanh Tuấn

Cán bộ

Elearning

tuan.lethanh

17

ThS. Nguyễn Đức Toàn

Cán bộ

Làm TS ở Nhật

toan.nguyenduc

18

ThS. Trần Quang Thành

Cán bộ

Làm TS ở Đức

thanh.tranquang

19

ThS. Phan Xuân Tân

Cán bộ

Làm TS ở Nhật

tan.phanxuan

20

Nguyễn Hồng Lượng

Cán bộ

Làm ThS ở Hàn

luong.nguyenhong

Hướng dẫn gửi email cho cán bộ: Để bảo vệ địa chỉ email của cán bộ Trung tâm Mạng Thông tin (BKNIC) từ các email rác (spam mail), chúng tôi chỉ liệt kê tên người dùng (username), không đính kèm tên miền (domain name), theo danh sách ở trên. Nếu muốn gửi email, bạn hãy thêm phần tên miền vào phía sau tên người dùng như sau: --> username@hust.edu.vn